Löp

min design av titeln på ett diagonalt notsystem
1986
sopran, mezzo-sopran, accordeon, 5 slagverkare
durata
6'30

uruppförande: 1.4.1987 Operahuset, Stockholm
Lena Willemark, Birgitta Antonsson, Anita Agnas, slagverkare från Musikhögskolan, Stockholm
dirigent: Anders Loughin
förläggare: Svensk Musik

Tung het byst
öm i rytmisk trav
trögar stegen nedåt
skakar nedåt
hämmad blodström fram
manar fram
k v i d e r
kvävd i kvalmig kammare
cirkulerar och roterar
i sin cell
blod i bälg
g n i d e r
vreden inåt
nöter tomrum
svarta hålrum fram
suger fram
sorgens dunkla hav
- vad gav dig livet?!

Varsam våg
våga blås min bälg
lös mig själv
fri
i blodets flöde
ut...

Madeleine Isaksson (1984)

 

Genre