solo

(2015) - piano solo för vänster hand
(2011) - altgitarr och elektronik
(2006) - blockflöjt solo: sopran, alto, sopranino, tenor
(1990) - horn solo
(1982) - piano