Löp

my design of the titel LÖP over five lines in diagonal
1986
soprano, mezzo-soprano, accordeon, 5 percussions
durata
6'30

first performance: 1.4.1987 at the Opera House, Stockholm
Lena Willemark, Birgitta Antonsson, Anita Agnas, percussionists from the Music High School in Stockholm
conductor: Anders Loughin
publisher: Svensk Musik

Löp (Run)

Tung het byst
öm i rytmisk trav
trögar stegen nedåt
skakar nedåt
hämmad blodström fram
manar fram
k v i d e r
kvävd i kvalmig kammare
cirkulerar och roterar
i sin cell
blod i bälg
g n i d e r
vreden inåt
nöter tomrum
svarta hålrum fram
suger fram
sorgens dunkla hav
- vad gav dig livet?!

Varsam våg
våga blås min bälg
lös mig själv
fri
i blodets flöde
ut...

Madeleine Isaksson (1984)

 

Genre