Infra

Martin and Cecilia Gelland after firsts performance of Infra
2007
violin duo
durata
9'30

beställning: Svenska Rikskonserter för duo Gelland
uruppförande: 22 feb 2008, Stockholm New Music Festival 2008, duo Gelland
förläggare: Svensk Musik

Madeleine Isaksson's Infra för Duo Gelland är delvis inspirerad av Roland Barthes fragmentsamling Kärlekens samtal från 1977. Musiken har att göra med det som går utanför ens kontroll, om känslan av att leva utan skyddsnät, och så är också verket komponerat. De olika delarna avlöser varandra som kulorna i ett radband och uttrycker tillstånd som dels har med riktning att göra, dels med ensamhet och utanförskap. Den ena fiolens G-sträng är nedstämd till F och i den andra har E-strängen stämts ned till ett Ess. På så vis framträder andra flageolett-klanger, men också en annan skörhet som gör samspelet mellan instrumenten laddat, öppet och oförutsägbart. De två instrumenten spelar vart och ett på en av de tre åttatonsskalor som har fördelats jämnt över en oktav, inklusive kvartstoner, men de spelar i princip aldrig exakt samma skala och exakt samma toner. Viljan till enighet och längtan efter integration, uttrycker de samtidigt sin ensamhet. Det är också detta som uttrycks i Barthes passionerande och undflyende text: "Under hela det liv som ägnas kärlek dyker figurer upp i den älskandes huvud utan någon ordning, ty de beror varje gång på slumpen (yttre eller inre). Vid varje sådant tillfälle (det som hon 'råkar ut för') öser den älskande människan ur sin reservoar (sin skattkammare?) av figurer: påbud eller njutningar ur sina fantasibilder, allt efter behov. Varje figur blossar upp, skälver till som ett ljud berövat all melodi - eller upprepas till leda, som temat i en efterhängsen musik."

© Magnus Haglund (ur Stockholm New Music's katalog, 2008)

infra.pdf (870.75 KB)
Genre
duo