Axis

foto: Yannis Xenakis
2002
violin (med viskning/röst), slagverk: (3 bongos, crotales, glsp, bas puka med cymbal)
durata
7'

beställning: Délégation Permanante de la Grèce auprès de l'UNESCO
uruppförande: 23 maj 2002, Maison de Radio France, Paris
Hae-Sun Kang, Daniel Ciampolini
förläggare: Svensk Musik

Axis
Scen: En violinist och slagverkare på flera meters avstånd från varandra, kommunicerar genom instrumentens klanger, stödjande rytmer och talande gester: en utsträckt ton uppfattas, besvaras, ett utfall fångas upp, omgivs och tas om hand. Axis är skrivet till minne av Yannis Xenakis.

Madeleine Isaksson

axis.pdf (1.39 MB)
Genre
duo