Terre de l'absence

Målning av Rostislav Kunovski: Fönster Bokstäver (2011)
2012
sex soloröster: sopran, mezzo-sopran, alto, tenor, bariton, bass
durata
10'

beställning: Nordic Voices
uruppförande: 8 mars 2013 Oslo International Church Music Festival 2013 , Norge
förläggare: Svensk Musik

Text av Adonis: ur Sånger av Mihyar från Damaskus, översatt från arabiska till franska av Anne Wade Minkowski © Editions Actes Sud

Terre de l’absence (Frånvarons jord) beställdes av den norska solistensemblen Nordic Voices inför en konsert under kyrkomusik-festivalen i Oslo 2013 med temat: Lamentationer. Jag sökte en modern text och fastnade för den franska översättningen av den mäktiga diktsamlingen Sånger av Mihyar från Damaskus av den syriske poeten Adonis. De tonsatta dikternas titlar, Frånvarons jord / Tårarnas bro / Stenarnas ö ... är talande. Några korta citat hämtade ur diktsamlingens "Psalmer", är inskrivna i partituret i början på varje del ger en tankebild av den vandrande kung Mihyar genom ett Mellanöstern: " han har inga förfäder och hans rötter finns i hans steg... Han vandrar i avgrunden och bär vindens silhuett... Sålunda lever jag i vindens minne... Jag styr mina steg mot fjärran och fjärran består..."

Verket är komponerat i sex delar som binds samman av flytande övergångar eller åtskiljda av korta, torra pauser. Sångstämmorna utvecklas mot extrema tessituror genom susande viskningar, flageoletter, glissandos, rytmiserat tal, och sång.

Madeleine Isaksson

Genre