Å svävare

1993-1995
sopran, mezzo sopran, baryton, viola, cello
durata
21'

beställning: Daniel Coulet, artist
uruppföranden:
del I - III : 2 okt 1993 i Toulouse, la Chapelle des Carmélites
Aino Lund, Marion Kilscher, Diane Schmela, Ladislav Szadhmary
del I - IV: 15 nov 1993, Festival d' Automne, Paris
Les Jeunes Solistes: Donatienne Michel-Dansac, Sophie Dumonthier, Jean-Louis Georgel, Christophe Gaugée, Véronique Marin, dirigent: Rachid Safir
hela verket del I-VII: 4 dec 1999 på Musikmuséet, Stockholm
Aino Lund, Katarina Böhm, Ulf Lundmark, Jonas Lindgård, Chrichan Larson, dirigent: Kjell-Inge Stevenson
förläggare: Svensk Musik

Å svävare komponerades på beställning av konstnären Daniel Coulet, inspirerad av dennes späda, höga och naturväxtliga skulpturer, i synnerhet två resliga ”trädskulpturer” i fibermaterial, den ena ljus och jordnära, lik en jättesvamp med krum och massiv stam och den andra mörk, spenslig, hög och ”fjärran överskådande”; båda installerade på tunnelbanestationen Mirail i Toulouse.
Verket, skrivet för sopran, mezzo, baryton, viola och cello, består av sju delar som tillsammans bildar en uppåtsträvande båge, spänd mot höjden och fallen därifrån. Textmaterialet, som i vissa delar av verket kombinerats, utgörs av fem dikter av fem poeter från olika tidsperioder: Wir sehen dich av Paul Celan, Llama de amor viva av Juan de la Cruz, Liebeslied av Rainer Maria Rilke, Entlich av Susanne Marten, samt Taktavla av Katarina Frostenson varur titeln härstammar: “ å svävare / fallet är en famn”

Madeleine Isaksson

CD
Genre