Stråkvåg

1990
stråkkvartett
durata
5'30

beställning: Svenska Rikskonserter
uruppförande : 13 maj 1990, Stockholm New Music, Talekvartetten
förläggare: Svensk Musik

Stråkvåg har med vatten och massans tyngd att göra. - Tänk er att stiga ner i en liten båt, känn hur den gungar till av kroppens tyngd och följer med vattnets vågor... känn ytlinjen mellan vatten och luft. Denna ytlinje, kantad med små rörliga ornament i skiftande färgskalor är hörbar - och i partituret synbar, den ljuder helt enkelt d och kan kallas centralton. Stråkvåg bärs upp av och flyter igenom en registerstomme av dylika fasta tonhöjder/ linjer. I sin intensitet, karaktär och ljudbehandling, kan satsen ses som en overtyr till kommande stycken under 90-talet:
hur en ton framkallas, andas och dör bort, hur ett ljud blir till ton till oljud och slits av. Ett slags "mikrodrama" där de små klangliga nyanserna, de korta häftigt utbrytande gesterna och uppkomna rytmiska ostinaton tillsammans med de mjuka melodifragmentens linjer bildar en våglik grund.

Madeleine Isaksson

strakvag.pdf (1.42 MB)
CD
Genre