Springkällor

Arne Forsén
Color drawing for Springkällor
2018
piano (improviserande pianist) och 7 instrument
durata
17'

piano, oboe/eng.horn, fagott, horn, slagverk, harpa, viola och cello
förläggare: Svensk Musik

Komponerat för Arne Forsén och KammarensembeN med stöd från Musikverket
Uruppförande: 9 mars 2018 på Konserthuset, Grünewaldsalen, under festivalen Svensk Musikvår med Arne Forsén (piano) och KammarensembleN under dirigent Fredrik Burstedt's ledning.

Efter uruppförandet skriver Erik Wallrup i Svenska Dagbladet:

Konsertens höjdpunkt var uruppförda "Springkällor" av Madeleine Isaksson, sedan 30 år bosatt i Frankrike men en stark röst i Sverige (...) Under Fredrik Burstedt ledning fick vi höra ett väsentligt bidrag till svensk konstmusik". 

video från uruppförandet

Springkällor har vuxit fram i nära samarbete mellan tonsättaren Madeleine Isaksson och pianisten Arne Forsén.  Båda studerade och samspelade på Musikhögskolan i klassen i/e-piano under början på 80-talet: en vänskap som tagit ny fart och form 30 år senare i detta projekt.

Formellt består Springkällor av fyra källor: Djupkällan, Ljuskällan, Duokällan och Springkällan. De omges av ett kort Inlopp och en Coda, med ett ännu kortare Utlopp mellan Djup- och Duokällan. 

I Djupkällan har det improviserande pianot huvudrollen genom hela satsen. Fyra andra instrument framträder och faller successivt in/ned i Djupkällan enligt ordningen fagott, harpa, horn och cello, medan slagverket finns med genom hela satsen fem delar. Dessa instrument har sitt notmaterial utplacerade på en notlinje: upprepade figurer, gester, uthållna klanger. som utförs kronologiskt enligt en övergripande formlinje, från djupet mot ljusare trakter, där i stort endast pianot ger sig utöver första oktaven uppåt. Utövaren känner in när hen vill påbörja en figur, och tar lyssningspauser dem emellan och anpassar dynamiken efter stundens energi och stämning.
I Duokällan möts pianisten, cellisten som spelar efter notboxar som hen kan välja fritt emellan i önskad ordning. I Ljuskällan är pianot uteslutet, liksom i de korta delarna Inlopp och Utlopp men kommer stundtals tillbaka i Springkällan, då med underordnad roll. Verket avslutas med en kort Coda där pianot har harpan som spelpartner. Springkällor är tillägnat Arne Forsén och KammarensembleN.


 

Genre