Sondes

teckning av Hasgawa Tohoku: Pine Trees
2009
basflöjt/altflöjt, engelskt horn/oboe, alt-saxofon (eller A-klarinett), slagverk, piano, violin, cello
durata
16'

beställning: Rikskonserter för MA-ensemblen
uruppförande: 5 sept 2009, Capitol, Stockholm, MA: Sarah Lindloff, Kennet Bohman, Christer Johnsson, Eva Lindal, Chrichan Larson, Love Derwinger, Jonny Axelsson dirigent: Staffan Larson
förläggare: Svensk Musik

Sondes
En naturlig utgångspunkt till komponerandet av beställningsverket till Ma var inspirationen från det japanska ordet Ma (dimension, intervall, distans mellan rum och tid). Sondes är sålunda skrivet utifrån ett nät av olika tempi där var och ett är knutet till ett speciellt tidsintervall. Varje instrument följer sin väg, sin kombination av dessa olika tidsrum som genom styckets gång, korsar, överlappar, samarbetar med, eller inte, de övrigas. Ett slags lapptäcke bildas, organiserat i sju delar. Titeln Sondes, ung. "Loder", uppstod efteråt då stycket gett sig till känna, och relaterar bl.a till utforskandet av registret, mot djup och höjd.

Madeleine Isaksson

sondes.pdf (1.17 MB)
Genre