Rum

notexempel
1999-2000
altflöjt, basklarinett, cello, slagverk
durata
12'

beställning: Svenska Rikskonserter
uruppföranden: 4 dec 1999 på Musikmuséet, Stockholm
Terje Thiwång, Bo Petterson, Chrichan Larson, Niklas Brommare, dirigent: Kjell-Inge Stevenson
7 okt 2001 på Artisten, Göteborg Art Sounds 2001
ensemble Gageego!, dirigent Gunno Palmqvist
förläggare: Edition Suecia

Rum Tre tempi förlöper samtidigt. Varje instrument följer en serie i ett av styckets tre grundtempi. Serie och tempo kan bytas ut emellan instrumenten, men de tre olika tempi, i original, diviserat eller augmenterat, är parallellt pågående genom hela kompositionen. Då de tre olika tempis perioder landar på ett och samma pulsslag har ett nytt ”rum” öppnats. Rum är byggt utifrån två sifferserier, 3 1 4 2 5 och 2 1 4 3 5, samt deras spegelvända och retrograda varianter. Dessa serier har applicerats på den övergripande formen, femdelad enligt serien 3 1 4 2 5, och på rytmindelningen inom en period av femton pulsationer (summan av en serie).

Madeleine Isaksson

rumrooms.pdf (1.64 MB)
CD
Genre