In quarto

akvarell av Jean-Louis Garnell: nästan genomskinliga kroppar som rör sig likt i vatten
2016
flöjt-kvartett
durata
8'30

In quarto för flöjt kvartett (piccolo, C-flöjter, altflöjt och basflöjt)
beställning för flöjtkvartetten 40f med stöd av Statens Kulturråd
uruppförande: 2 sept 2016, Växjö Konsthall, Sverige

förläggare: Svensk Musik

I In quarto förhåller sig de fyra flöjtisterna individuellt till varandra och rummet.
I olika pulser och tempi närmar de sig ljudande varandra från skilda platser i periferin.
Olika kombinationer av samspel och utbyten uppstår på konsertscenen tills var och en avlägsnar sig igen : i varsin tid, på väg någon annanstans.

Titeln In quarto  - i kvartsformat - är en term som används inom boktryckeri:
ett blad viks två gånger varpå 8 sidor uppstår.  Partituret In quarto består av 8 sidor
- 8 minuter - men som överskrids på den vandrande vägen.

                                                                                                    Madeleine Isaksson

Madeleine Isaksson

Genre