Les sept vallées

persisk miniatyr av Habib Allah: Fåglarnas konferens
2006
blockflöjt solo: sopran, alto, sopranino, tenor
durata
22'

beställning: Svenska Rikskonserter för Kerstin Frödin
uruppförande: 15 dec 2006, Théâtre de la Photographie et de l'Image, Nice, Kerstin Frödin, blockflöjter
förläggare: Svensk Musik

Les sept vallées (De sju dalarna) Ett verk i sju delar för blockflöjt solo, (sopran, alto, sopranino och tenor), inspirerat av boken Fåglarnas konferens (Manteq ot-teyr) av de persiske diktaren Farîd-ud-Dîn Attâr (ca.1158 -1221).

Diktverket inleds med att den vise härfågeln, “de höga stigarna och de djupa dalarnas vägledare”, samlar all världens fåglar till ett stort möte. Hon uppmanar och övertygar dematt våga ge iväg på livets andliga väg, trots dess prövningar och svårigheter, med slutmålet att förenas med Simorgh, fåglarnas konung. Vägen går genom de sju dalarna: sökandets, kärlekens, kunskapens, frihetens, enighetens, perplexitetens och slutligen utmattningens dal. I slutet på deras resa upptäcker de trettio fåglar som klarat sig fram att Simorgh har följt dem under hela vägen. Kungen som de hade sökt var ingen annan än dem själva.

I Les sept vallées följer musiken en initiationens väg. Olika instrumentala och musikaliska tekniker introduceras allt efterhand genom de första fyra delarna för att i de tre sista delarna mötas och konfronteras i en alltmer utvecklad virtuosité och frihet.

Madeleine Isaksson

Genre