Les sept vallées

PAYSAGES-#1-2018-©JEAN-LOUIS-GARNELL
2006
blockflöjt solo: sopran, alto, sopranino, tenor
durata
23'

beställning: Svenska Rikskonserter för Kerstin Frödin
uruppförande: 15 dec 2006, Théâtre de la Photographie et de l'Image, Nice, Kerstin Frödin, blockflöjter
förläggare: Svensk Musik

Verket tilldelades 2012 Musikaliska Akademins Saltö Kammarmusikpris.

Les sept vallées (De sju dalarna) är ett verk i sju delar för solo-blockflöjter, (sopran, alto, sopranino och tenor), som inspirerats av dikten Fåglarnas konferens (Manteq ot-teyr) av de persiske diktaren Farîd-ud-Dîn Attâr (ca.1158 -1221).

I det långa diktverket samlar den vise härfågeln, “de höga stigarna och de djupa dalarnas vägledare”, all världens fåglar till ett stort möte och uppmanar dem att ge iväg på livets andliga väg, trots dess prövningar och svårigheter, med slutmålet att förenas med Sîmorgh.
Resan går genom de sju dalarna: sökandets, kärlekens, kunskapens, frihetens, enighetens, perplexitetens och slutligen utmattningens dal. I slutet upptäcker de trettio fåglar som klarat sig fram att Sîmorgh som de sökt ingen annan är än dem själva.

I Les sept vallées följer musiken en initiationens väg. Olika instrumentala och musikaliska tekniker introduceras allt efterhand genom de första fyra delarna för att i de tre sista delarna mötas och konfronteras i en alltmer utvecklad virtuosité och frihet.

Madeleine Isaksson

Genre