Isär

fotografi av min far som ung
2012
flöjt (bas, alto, piccolo), klarinett (bas, Bb), slagverk, piano, violin, viola, cello
durata
11'

beställning: Norrbotten Neo (NNEO)
uruppförande: 25 april 2012 New Sweden Festival Stockholm ensemble Norrbotten Neo
förläggare: Svensk Musik

Isär (i minnet av min far)

Min far växte upp i Norrbotten i en liten finskspråkig by vid gränsfloden Muonio. Då jag fick en beställning av ensemblen Norbotten NEO visste jag att stycket sannolikt skulle bära spår av honom och något av den kultur han växte upp i. Mina tankar kretsade redan vardagligen mycket kring min far, isä (fi.), som sedan några år led av sjukdomen Alzheimer. Han själv var i tankar, syner och musik alltmer tillbaka i sin norrbottniska hemtrakt på 40-talet. En drivande, accelererande oro sökte honom allt oftare och manade honom iväg - hem. Till slut kunde inget hålla honom kvar i livet: tiden gick isär.


Madeleine Isaksson

Isär .pdf (936.36 KB)
Genre