Ici est ailleurs (Här är annorstädes)

Triptyk "M 86": ett landskap, en havande/sittande kvinna, ljus som strålar in genom fönstret och skapar en vit rektangulär väggyta
1998/2001
flöjt, slagverk, violin, viola, cello, kontrabas
durata
22'

beställning: Sveriges Radio
uruppförande: 8.5.2001 på Nybrokajen, Stockholm
KammarensembleN, dirigent: Michael Bartosch
förläggare: Svensk Musik

Ici est ailleurs (Här är annorstädes) för flöjt, slagverk, violin, viola, cello och kontrabas, komponerades utifrån en formtablå, inspirerad av ett fotografisk verk av konstnären Jean-Louis Garnell, triptyken M 96. De tre bilderna benämde jag Ici - est - ailleurs, (Här - är - annorstädes). Dessa stamdelar omges av en introduktion (Prologue) och två mellanspel: Intervalle 1 och 2. Vikt horisontalt och vertikalt innehåller varje del sin motsatsspegel, Ici/Ailleurs och Ailleurs/Ici. Mötet sker i Est, liksom i den flytande rörelse som avslutar och inleder verket. I Ici har stråktrion violin, viola och cello en huvudroll, medan kontrabasen och flöjten en underliggande roll. I Ailleurs är förhållandet omvänt. Ett liknande förhållande gäller mellan Intervalle 1 och 2. Slagverket är närvarande genom hela verket, men får sin huvudroll i centraldelen Est där det horisontala får ersätta de andra delarnas mer vertikala register- och rollspel. Den tvåspråkiga titeln hänvisar till tillståndet att leva i och mellan flera kulturer, flera språk samtidigt. Ici est ailleurs skrevs på beställning från Sveriges Radio till Kammarensemblen 1998 och är tillägnat Bo Wallner.

Madeleine Isaksson

Genre