Fibres

Madeleine during composition of Fibres
2004
flöjt (alto/piccolo), viola, tio-strängad gitarr
durata
12'

beställning: Konstnärsnämnden för Hot 3
uruppförande: 5 dec 2006, Nybrokajen, Stockholm
Hot 3: Terje Thiwång, Torbjörn Helander, Stefan Östersjö
förläggare: Svensk Musik

 

Fibres (Fibrer) har med trådspinning att göra. En horisontell linje sträcker sig genom hela stycket likt en borduntråd, tvinnad av de tre instrumenten som avlöser varandra och uppehåller den levande på olika sätt. Den 10-strängade gitarren med sina fyra extra bassträngar bryter stundtals igenom linjen i plötsliga, vertikala utfall. Flöjten och violan har också utbrytande gester under styckets gång, men tråden går aldrig av.
Fibres är närmast helt pauslöst. “Trådens” hörbarhet/skörhet utsätts vidare genom att musikerna enligt partituret är utplacerade i en vid triangel med gitarren i dess bakre spets.

Madeleine Isaksson

fibres.pdf (2.17 MB)
Genre