färde

1991
violin, öppen flygel
durata
9'

beställning: Musik i Skåne
uruppförande: 1 maj 1991
Cecilia Gelland, violin, Kerstin Jansson, piano
förläggare: Svensk Musik

farde.pdf (6.78 MB)
Genre
duo