Därimellan

egen design av titelsidan
1987
röst (mezzo-sopran), elektrisk gitarr
durata
5'

beställning: Rikskonserter
uruppförande: 24 sept 1987 à Ingesunds Musikhögskola
Karin Holdar, Lars Åkerlund
förläggare: Svensk Musik

En kärleksvisa.
Bakom den ordlösa sången finns en engelsk ballad: "There is a ship", vars sista fras faller ut i styckets slut: " I know not if I sink or swim..."

Madeleine Isaksson

Genre