Dans l'air

2010
2 sopraner, mezzo-sopran
durata
4'

text: utdrag ur Météoriques de Gerard Haller © Seghers 2001

tillägnad vokalensemblen Gemma
uruppförande: 18 sept 2011 Klosterkyrkan, Ystad, ensemble Gemma
förläggare: Svensk Musik

Dans l'air är en transkription av den femte, avslutande delen i Ciels för sex solo-röster.

Kommentar (ur Ciels): Vid betraktandet av himlen, dess oändliga skiftningar av väder/tidsupplevelser, uppstår olika emotionella samband med jorden till ord, ljud, musik - skyar.

Madeleine Isaksson

Genre