Ciels

fotografi: blå himmel med några vita och gråa moln
2009-2011
sex soloröster: sopran, mezzo, alt, tenor, baryton, bas
durata
18'

text: utdrag ur Météoriques de Gerard Haller © Seghers 2001

beställning av ensemble Mia Cara, dedikerad till Gunno Palmquist
del I och IV uruppförda av Nordic Voices 25 maj 2017, Hardanger Festival, Norge
del I - IV uruppförda av EXAUDI den 29 sept 2017 i London
förläggare: Svensk Musik

Kommentar: Vid betraktandet av himlen, dess oändliga skiftningar av väder/tidsupplevelser, uppstår olika emotionella samband med jorden till ord, ljud, musik - skyar.

Madeleine Isaksson

Genre