Chaconne

1982
piano
durata
6'

Uruppförande: 25 aug1982, Hässelby Slott
Madeleine Isaksson, piano  
förläggare: Svensk Musik

Chaconne skrevs som studieverk då jag gick på pianolärarutbildningen på Musikhögskolan i Stockholm och något år innan började på kompositionsutbildningen: en skrivuppgift som min dåvarande teorilärare, tonsättaren Hans Eklund givit mig: en harmoniföljd i sex takter som upprepar och varierar sig genom hela stycket. De olika tempi är här ett viktigt variationsmedel och samtidigt en sammanhållande faktor : ett nätverk av pulsrelationer mellan variationerna. Chaconne-temat är lik en global vågrörelse, dess variationer likaså, men med skiftande höjd och djup, intensitet och vila: en våg faller ur en annan. 

Madeleine Isaksson

chaconne.pdf (730.58 KB)
Genre