Andelek

1997
saxofonkvartett: sopranino, 2 sopranos, baryton
durata
10'30

beställning: Svenska Rikskonserter
uruppförande: 6 dec 1997 på Musikmuséet, Stockholm
Stockholms saxofonkvartett
förläggare: Svensk Musik

Andelek Utgångstanke med ett verk för Stockholms Saxofonkvartett var en trio i ljus, spänd klang, en sopranino och två sopraner som genom små intervaller, likt en vibrerande energitråd strävar uppåt mot de extremt höga registren. Denna linjära rörelses flöde störs och berikas, bryts och smids samman, försvagas och förstärks genom olika situationer, ofta genom en mängd uppstående multiphonics som skapar ostadighet, öppnar nya harmoniska fält och plötsliga mörka hål, där källtoner upptäcks Behovet att bli varse ett vilande källregister, mitt i denna febrilt uppåtsträvande ljusa klangmassa gav barytonsaxofonen ett naturligt utrymme i verket, en krävande och utsatt plats.

Madeleine Isaksson

andelek.pdf (4.15 MB)
CD
Genre