Ambo

2001
altflöjt, violin
durata
7'

uruppförande: 1 juni 2001, l'UNESCO, Paris
Clara Novakova, Ami Flammer
förläggare: Svensk Musik

Ambo (lat.) = båda två

ljudfil: Fabrice Jünger (flöjt) Julien Dieudegard (violin)

ambo.pdf (995.35 KB)
Genre
duo