Biografi

Madeleine works

Madeleine Isaksson, född 1956 i Stockholm, studerade sedan tidiga barnaår piano vid olika musikskolor. Mellan 1979-1987 utbildade hon sig på Musikhögskolan i Stockholm med lärare som Gunnar Hallhagen och Mats Persson (piano), Eva Nordenfeldt (cembalo), Hans Eklund, Gunnar Bucht och Sven-David Sandström (komposition), Pär Lindgren (elektroakustik), Arne Mellnäs (instrumentation) och Bo Wallner (teori/analys). Efter två Master of Fine Arts-diplom, som pianolärare och i komposition, reste hon utomlands för fortsatta kompositionsstudier via ett år i Amsterdam till Paris, där hon alltsedan bor och verkar som tonsättare.

Möten med tonsättare, deras olika traditioner och estetiska kännetecken - Brian Ferneyhough, Louis Andriessen, Iannis Xenakis, Morton Feldman och Emmanuel Nunes...  - har alla bidragit till Isakssons tidiga utveckling som tonsättare, liksom upplevelsen av Giacinto Scelsi’s och Helmut Lachenmann’s musik.

Hennes musik är hög-koncentrerad, kännetecknad av stor detaljrikedom och variation i utformandet av fraser och klanger, välintegrerade processer som hålls ihop av en närmast fysisk rörelse i föränderlig metrik. Utgångsramarna kan beskrivas som rum: intervall-, register- och tidsrum, där materialet bearbetas genom olika lager och i kontrasterande termer. Återkommande melodiceller förminskas och förstoras till en slags väv där ständigt nya aspekter håller spänningen uppe i nästan viktlösa tillstånd. Musiken är ofta relaterad till en förnimbar, ibland dold, töjbar puls. Denna realiseras genom en föränderlig metrik mellan (överlappande) till- och avtagande pulslängder.

«  Det är något som pågår, något som har lagrats och som tar sig uttryck i en musikalisk form ».

Citatet är träffande och gäller inte enbart de enskilda verken utan hela Madeleine Isakssons inställning till skapande som ett organiskt framväxande utifrån rum och förflyttningar."(ur Stämmor flätar sig samman © Andreas Engström).

Madeleine Isaksson komponerar för varierande besättningar, instrumentala som vokala, samt för orkester. Hennes verk har beställts och framförts av ensembler som KammarensembleN, Gageego!, ensemble recherche, Norrbotten NEO, Ma, l’Itinéraire, 2e2m, Arditti-kvartetten, London Sinfonietta, Aventa, Nordic Voices, Exaudi, duo Gelland, ZPR String Trio, Halcyon ensemble, Stockholms Filharmoniska Orkester, Gävle symfoniorkester, Musica Vitae … och presenterats vid internationella festivaler som Witten, Beijing, World Music Days (ISCM) och Nordic Music Days.

Under 2016-2017 var hon Composer in Residence hos Gävle Symfoniorkester med två nya verk: Bridges och Ljusrymd.

2005 utkom hennes porträttskiva Failles och andra CD:s med hennes musik har getts ut genom åren.

Hon belönades 2012 med Saltö-stiftelsens kammarmusikpris för soloverket Les sept vallées, blockflöjt.
2019 valdes hon in som ledamot i Musikaliska Akademin, och tilldelades samma år Rosenbergpriset av Föreningen Svenska Tonsättare (FST) med motiveringen:

"Madeleine Isakssons musik präglas av omsorgsfullt arbete med och intresse för de akustiska instrumentens unika klangvärldar. Hon får priset för en mångårig mångsidig och originell produktion präglad av kompromisslöshet och hög konstnärlig integritet."

Året 2021 uruppfördes fem beställningar: pianosolot Écrits sur l'eau, violinsolot Tjälen går ur jorden, orgelsolot Span, septetten Capsuled Time och orkestersatsen Tornio (Flows).

Madeleine Isaksson's musik beställs och framförs regelbundet av internationellt renommerade musiker, ensembler och orkestrar på konserter och festivaler i Europa, Amerika och Asien.

https://www.madeleineisaksson.com