bildbeskrivning
bildbeskrivning
1984
engliskt horn, fagott, basklarinett, kontrabas-klarinett, harpa, cembalo, cello, kontrabas
durata: 
9'

uruppförande: 11 maj 1985, Studio 2, Radiohuset, Stockholm
ensemble från Musikhögskolan i Stockholm:
Eva Lauenstein, engelskt horn, Birgitta Jonsson, fagott, Gunnar Magnusson, baskiarinett, Michael Schlyter, kontrabasklarinett,
Jim Sundström, cembalo, Maria Wallin, harpa, Kristina Lindqvist, violoncell och Urban Werner, kontrabas.
Dirigent: Kjell-Inge Stevensson.
förläggare: Svensk Musik

"Det började en klar, brisig sommardag 1983, längs Mälarens mossgröna stenstrand,
med en musikalisk associationslek över ordet: tång

Länk vid länk flätades samman
- en spiralrörelse som greppade mig in mot julen 1984,
- då släpptes taget... "

Madeleine Isaksson

"Madeleine Isaksson's Tång: en särdeles omedelbart varm, spännande och fascinerande
rörelse genom alla olika klang-färgsplan från basklarinettens och stråkbasarnas skorrande
och konvulsiviskt dräktiga djup till cembalons ljust småspetsiga ettrighet, djupt betagande."

Runar Mangs, Dagens Nyheter, 1985-05-04