bildbeskrivning
1987
röst (mezzo-sopran), elektrisk gitarr
durata: 
5'

uruppförande: 24.9.1987 à Ingesunds Musikhögskola
Karin Holdar, Lars Åkerlund
www.mic.stim.se

En kärleksvisa. Bakom den ordlösa sången finns en engelsk ballad gömd: "There is a ship",
vars sista fras faller ut i styckets slut: " I know not if I sink or swim..."

Madeleine Isaksson