bildbeskrivning
1993
flöjt, oboe, saxofon (klarinett), horn, fagott, violin, viola, cello, kontrabas
durata: 
11'

beställning: Svenska Rikskonserter för ensemble l'Itinéraire
uruppförande: 21.6.1993 på Centre George Pompidou, Paris, l'Itinéraire, Pascal Rophe
förläggare: Edition Suecia

inné betyder ”medfödd”. Stycket komponerades under mitt första havandeskap och är stycket tillägnat min son Emil.

Utkastade ord – innan

andning – pulsation – tillblivelse – gravitation
vågbordun med utfall/ återfödelse
finna tyngden
pulsationerna kommer inifrån
fall – räddade, uppfattade!

och efter

inné – utifrån interna musikaliska fragment, ett försök att filtrera det medfödda i ett angivet tidsrum,
genom varje instruments klanger, tonhöjder och rörelser inom en samklangskropp mot ett gemensamt tillfälligt slut

Madeleine Isaksson

Läs Tony Lundman's Verkkommentar / analys

CD: 
Failles