2017
stråktrio (violin, viola, cello)
durata: 
11.30

beställning av Sveriges Radio
för ZPR String Trio (Cecilia Zilliacus, Johanna Persson, Kati Raitinen)
uruppförande: 6 november, 2017, på Konserthuset, Stockholm
förläggare: Svensk Musik