bildbeskrivning
2016
flöjt kvartett

In quarto
för flöjt kvartett (piccolo, C-flöjter, altflöjt och basflöjt)
durata: 8.30'

beställning av flöjtkvartetten 40f
uruppförande: 2.9.2016, Växjö Konsthall, Sweden