1982
piano
durata: 
6

Uruppförande:
Madeleine Isaksson, piano - Hässelby Slott, 25.8.1982
förläggare: Svensk Musik

Chaconne skrevs som studieverk då jag gick på pianolärarutbildningen på Musikhögskolan i Stockholm och något år innan började på kompositionsutbildningen: en skriv-uppgift som min dåvarande teorilärare, tonsättaren Hans Eklund givit mig i form av given harmoniföljd i sex takter som upprepar, och varierar sig genom hela stycket. Tempot mellan är här ett viktigt variationsmedel och samtidigt en sammanhållande faktor : ett nätverk av pulsrelationer mellan variationerna. Chaconne-temat är lik en global vågrörelse, dess variationer likaså, men med skiftande höjd och djup, intensitet och vila: en våg faller ur en annan. 

Madeleine Isaksson