1991
violin, öppen flygel
durata: 
9'

beställning: Musik i Skåne
uruppförande: 1.05.1991: Cecilia Gelland, violin, Kerstin Jansson, piano
förläggare: Svensk Musik