2001
altflöjt, violin
durata: 
7'

uruppförande: 1.6. 2001, l'UNESCO, Paris
Clara Novakova, Ami Flammer
förläggare: Svensk Musik

ljudfil:
flute: Fabrice Jünger
violin: Julien Dieudegard