bildbeskrivning
2014
violin-duo
durata: 
10'

Vide Supra
beställning av duo Gelland, genom Statens Kulturråd
uruppförande: 1.8.2014 Norrlandsoperan, Umeå / 3.8.2014 Korsholmsfestivalen, Finland
förläggare: Svensk Musik

2008, under Stockholm New Music, skrev Madeleine Isaksson violinduon Infra för Duo Gelland som beställts av festivalen. Strax därefter började Isaksson och Duo Gelland diskutera tankar om ett systerverk. Kompositionsarbetet lät sig påbörjas i och med en beställning från Statens Kulturråd. I denna nya duo, Vide supra, (lat. som ungefär betyder "se ovan") har scordaturan i Infra med en nedstämd sträng hos vardera fiol utökas här med ytterligare en nedstämd sträng: fiolerna har då endast två likstämda strängar gemensamma. Detta påverkar instrumentens övertonspektrum och skapar en närmast trollsk, skör klang.