2012
flöjt (bas, alto, piccolo), klarinett (bas, Bb), violin, viola, cello, piano, slagverk
durata: 
11'

beställning: Norrbotten Neo (NNEO)
uruppförande: 25.4.2012 New Sweden Festival Stockholm
ensemble Norrbotten Neo

förläggare: Svensk Musik

Isär
(i minnet av min far)

Min far växte upp i Norrbotten i en liten finskspråkig by vid gränsfloden Muonio. Då jag fick en beställning
av ensemblen Norbotten NEO visste jag att stycket sannolikt skulle bära spår av honom och något av
den kultur han växte upp i. Mina tankar kretsade redan vardagligen mycket kring min far, isä (fi.), som
sedan några år led av sjukdomen Alzheimer. Han själv var i tankar, syner och musik alltmer tillbaka i sin
norrbottniska hemtrakt på 40-talet. En drivande, accelererande oro sökte honom allt oftare och manade
honom iväg - hem. Till slut kunde inget hålla honom kvar i livet: tiden gick isär.


Madeleine Isaksson