2010
2 sopraner, mezzo-sopran
durata: 
4'

text: utdrag ur Météoriques de Gerard Haller © Seghers 2001
tillägnad vokalensemblen Gemma
uruppförande: 18 september 2011 Klosterkyrkan, Ystad, ensemble Gemma
Dans l'air är en transkription av den femte, avslutande delen i Ciels för sex solo-röster.
partitur: Svensk Musik

Kommentar (ur Ciels)
Vid betraktandet av himlen, dess oändliga skiftningar av väder/tidsupplevelser,
uppstår olika emotionella samband med jorden till ord, ljud, musik - skyar.

Madeleine Isaksson