bildbeskrivning
2006
blockflöjt solo: sopran, alto, sopranino, tenor
durata: 
22'

beställning: Svenska Rikskonserter för Kerstin Frödin
uruppförande: 15 december 2006, Théâtre de la Photographie et de l'Image, Nice, Kerstin Frödin, blockflöjter
förläggare: Svensk Musik

Les sept vallées (De sju dalarna)
Ett verk i sju delar för blockflöjt solo, (sopran, alto, sopranino och tenor), inspirerat av boken Fåglarnas konferens av den persiske diktaren Farid ud-Din Attar (omkr.1120 -1220). Diktverket inleds med att den vise härfågeln, “de höga stigarna och de djupa dalarnas vägledare”, samlar all världens fåglar till ett stort möte. Hon uppmanar och övertygar dematt våga ge iväg på livets andliga väg, trots dess prövningar och svårigheter, med slutmålet att förenas med Simorgh, fåglarnas konung. Vägen går genom de sju dalarna: sökandets, kärlekens, kunskapens, den ensamma frihetens, enighetens, perplexitetens och slutligen utmattningens dal. I slutet på deras resa upptäcker fåglarna att Simorgh har följt dem under hela vägen. Kungen som de hade sökt var ingen annan än dem själva. I Les sept vallées följer musiken en initiationens väg. Olika instrumentala och musikaliska tekniker introduceras allt efterhand genom de första fyra delarna för att i de tre sista delarna mötas och konfronteras i en alltmer utvecklad virtuosité och frihet. Verket är skrivet för och i samarbete med blockflöjtisten Kerstin Frödin som uruppförde det på Théâtre de la Photographie et de l’Image i Nice, 15 december 2006. Beställning av Svenska Rikskonserter.

Madeleine Isaksson