bildbeskrivning

Välkomna till nästa konserter med min musik:

uruppförande av Springkällor för improviserande pianist: Arne Forsén och KammarensembleN
Stockholms Konserthus 19.03.2018
stråkkvartetten Stråkvåg på soppkonsert i Stockholms Konserthus 06.04.18